การจัดแสดงนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลศิริราช

นิทรรศการ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร


นิทรรศการ

นิทรรศการ