นิทรรศการ

  • นิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   อ่่านเพิ่มเติม
  • การจัดแสดงนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม – วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร   อ่านเพิ่มเติม
  • การจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันเสาร์ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้จัดแสดงนิทรรศการ
   “น้อมระลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๕๐ ปี นับแต่เสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ
   ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  อ่านเพิ่มเติม

 


นิทรรศการอื่นๆ