ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ร้านจำหน่ายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าq

ที่ตั้ง ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ตรงข้ามโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร

วังสระปทุม 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 02 251 3999 ต่อ 231

วันและเวลาทำการ ระหว่างกลางเดือนธันวาคม – วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ในวันจันทร์ – วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา 10.00 – 16.30 น.

 

2. ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บองมาเช่ มาร์เก็ตพาร์ค

ที่ตั้ง ห้อง E 106/1 ตรงข้ามร้านหนังสือนายอินทร์q1

บองมาเช่ มาร์เก็ตพาร์ค 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ใกล้วัดเสมียรนารี

วันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

 

3.ร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ร้านจันกะผัก)

ที่ตั้ง เข้าทางประตูหมายเลข 11 ด้านถนนอังรีดูนังต์

1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 092 629 2108

วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 19.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

 

4. ร้านสภาชนนีq2

ที่ตั้ง ชั้น 2 ตึก สธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.