การจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นิทรรศการวันพุธที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร


นิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ