การจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์นิทรรศการเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นิทรรศการวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดแสดงนิทรรศการในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศการเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


นิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ