การจัดแสดงนิทรรศการ ณ โรงเรียนจิตรลดา

นิทรรศการวันพุธที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดแสดงนิทรรศการในงานจิตรลดาวิชาการ ครั้งที่ ๕ “๖๐ ปี พระบารมี ธ ปกเกล้าฯ” ณ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร


นิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ