การเยี่ยมชม

9

รายละเอียดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

การเข้าชม

เปิดให้เข้าชมระหว่างกลางเดือนธันวาคม – ๓๑ มีนาคม ของทุกปี ในวันจันทร์ – เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (รับผู้เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา ๑๕.๐๐ น.)

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ควรทำการนัดหมายรอบเข้าชมล่วงหน้า ติดต่อนัดหมายและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๒ ๑๙๖๕-๗

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ ๑๕๐.๐๐ บาท
นักเรียน/นักศึกษา ๕๐.๐๐ บาท

* หากนัดหมายรอบเข้าชมแล้ว รบกวนโอนค่าเข้าชมเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๓๘-๒-๔๙๘๘๘-๑
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน
ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า *

* จากนั้น ส่งสำเนาเอกสารโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลผู้จอง หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลาเข้าชม มาที่โทรสาร ๐๒ ๒๕๗ ๐๙๔๑ *

ร้านจำหน่ายอาหารว่างและของที่ระลึก และกิจกรรมฝึกอบรม

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีร้านจำหน่ายอาหารว่างและของที่ระลึก เปิดให้บริการระหว่างกลางเดือนธันวาคม – ๓๑ มีนาคม ของทุกปี ในวันจันทร์ – เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

***ในวันเสาร์มีกิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหารและงานฝีมือ***

ข้อปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์

  • กรุณาแต่งกายสุภาพ สตรีสวมกระโปรง บุรุษสวมกางเกงขายาว ห้ามสวม เสื้อไม่มีแขน และกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าสุภาพ
  • กรุณางดถ่ายภาพและวีดิทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • กรุณาฝากสัมภาระทั้งหมด รวมถึงกล้องและโทรศัพท์มือ ที่จุดรับฝากของ (Locker)
  • งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปยังพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์

วังสระปทุม เลขที่ ๑๙๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๒ ๑๙๖๕-๗ โทรสาร ๐๒ ๒๕๗ ๐๙๔๑
ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์อยู่ใกล้กับโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

ท่านสามารถเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์ได้สะดวกหลายทาง
– รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีสยาม
– รถประจำทางสาย ๑๕, ๒๕, ๔๐, ๕๔, ๗๙, ๒๐๔, ๕๐๑ และ ๕๐๘
– รถยนต์ส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคารจอดรถสยาม หรืออาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน

*หากท่านจอดรถที่อาคารจอดรถสยาม กรุณาแสดงบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมบัตรจอดรถ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สยามเซ็นเตอร์/สยามดิสคัฟเวอรี

อัตราค่าจอดรถ ๔ ชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ ๒๐ บาท จอดเกิน ๖ ชั่วโมงขึ้นไปคิดชั่วโมงละ ๕๐ บาท

*หากท่านจอดรถที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุณาแสดงบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมบัตรจอดรถ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นจี (G) ฝั่งนอร์ท ประตู 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สามารถจอดรถได้ฟรี ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไปเสียค่าบริการที่จอดรถ

 ee
แผนที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า