ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ

หนังสือ / สมุดบันทึก 
1. แผนผังลำดับราชสกุลวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว family tree

 • ราคา 150 บาท
 • ขนาด     ซม.

 
 
 
 
 
2.  หนังสือ ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึงถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าหนังสือรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าbook

 • ราคา 245 บาท
 • ภาษาไทย
 • ขนาด 175 x 250 x 11 มม.
 • จำนวนหน้า 176 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 4 สี

 


3. หนังสือ ไทยทำ ไทยกิน อาหารฝรั่ง
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวบรวมสูตรและวิธีทำอาหารฝรั่งเศสทั้งคาวและหวานที่ได้เสวยระหว่างประทับในประเทศฝรั่งเศสbook2

 • ราคา 200 บาท
 • ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 • ขนาด 146 x 171 x 14 มม.
 • จำนวนหน้า 123 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 4 สี

 
 
4. สมุดบันทึก ปุษปสระปทุม
สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวบรวมภาพและรายละเอียดของดอกบัวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้มากกว่า 40 สายพันธุ์book3

 • ราคา 100 บาท
 • ภาษาไทย
 • ขนาด 207 x 207 x 15 มม.
 • จำนวนหน้า 184 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 4 สี

 
 
5. สมุดบันทึก ปะปิดพิจิตรวาร
สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงออกแบบสมุดบันทึกในรูปแบบ Scrapbook ซึ่งทรงปะปิดสิ่งของที่ทรงสะสมระหว่างการเดินทาง อาทิ ตัวเครื่องบิน ตุ๊กตากระดาษ แสตมป์ สติ๊กเกอร์ book4ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และยังทรงจัดบันทึกบรรยายภาพเหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไว้ในสมุดนี้ด้วย

 • ราคา 200 บาท
 • ภาษาไทย
 • ขนาด 207 x 207 x 18 มม.
 • จำนวนหน้า 188 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 4 สี

 
6. สมุดบันทึก จงจรเที่ยว
สมุดบันทึกภาพถ่าย 12 ประเทศ ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงเล่าเหตุการณ์ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆbook5

 • ราคา 200 บาท
 • ภาษาไทย
 • ขนาด 207 x 207 x 15 มม.
 • จำนวนหน้า 188 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 4 สี

 
 
7. สมุดบันทึก สมุดรูป 2436
สมุดบันทึกจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี มูลนิธิฯ ได้เชิญภาพจากสมุดภาพเกี่ยวกับประเทศไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงปักปกสมุด พระราชทานแก่มิสซิสพ็อตเตอร์ พาล์มเมอร์ ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตรีของงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชั่น ๑๘๙๓ ซึ่งทรงส่งผลงานศิลปหัตถกรรมสตรีไทยไปร่วมจัดแสดงในงาน ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ด้านในสมุดมีภาพประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ ๕ รวม 38 ภาพbook6

 • ราคา 295 บาท
 • ภาษาไทย
 • ขนาด 200 x 200 x 19 มม.
 • จำนวนหน้า 164 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 4 สี เหรียญที่ระลึก 150 ปี
วัตถุประสงค์การสร้างเหรียญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สังกัดสภากาชาไทย เป็นโรงพยาบาลที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างพระราชทานแก่สภากาชาดไทย ทั้งยังพระราชทานพระราชานุเคราะห์มาโดยตลอด5
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรารภว่าควรจะมีกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนหมู่มากและเป็นสิ่งถาวรที่จะแสดงถึงพระมหากรุณาของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวาระ150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นการฉลอง 110 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงทรงพระราชดำริว่าปัจจุบันสถานที่ต่างๆ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาคับแคบ ไม่พอแก่ความต้องการ ควรสร้างอาคารเป็นศูนย์รักษาพยาบาลรวมจะเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อสนองพระราชดำริ มูลนิธิฯ จึงจัดทำเหรียญพระรูปสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเพื่อหารายได้ เหรียญที่ระลึกนี้จำลองจากภาพนูนต่ำฝีมือศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่าย ไม่หักค่าใช้จ่าย จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง “ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก อันเป็นการสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เรื่องการช่วยเหลือแลบรรเทาทุกข์ของประชาชนทั่วไปให้คงอยู่สืบไป