รายการผลิตภัณฑ์ปีมะแม

เสื้อคอโปโลปีมะแม ตัวละ ๓๘๐ บาท

01

กระเป๋าเถาปีมะแม

๑. กระเป๋าเถาใหญ่ปีมะแม ใบละ ๓๐๐ บาท

๒. กระเป๋าเถากลางปีมะแม ใบละ ๒๕๐ บาท

๓. กระเป๋าเถาเล็กปีมะแม ใบละ ๒๐๐ บาท

02

USB ปีมะแม ชิ้นละ ๓๕๐ บาท

05

ปากกาปีมะแม ด้ามละ ๒๒๐ บาท

06

 

ชุดปากกาพร้อมUSB ๕๕๐ บาท

07

แท็คห้อยกระเป๋า ๑๐๐ บาท

08

สายรัด ๑๐๐ บาท

09

ถุงผ้าปีมะแม ๔๐ บาท

10

กล่องของขวัญปีมะแม ใบละ ๘๐ บาท

11