ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ร้านจำหน่ายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าq
ที่ตั้ง ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ตรงข้ามโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร
วังสระปทุม 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 251 3999 ต่อ 231
วันและเวลาทำการ ระหว่างกลางเดือนธันวาคม – วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ในวันจันทร์ – วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา 10.00 – 16.30 น.
 
2. ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บองมาเช่ มาร์เก็ตพาร์ค
ที่ตั้ง ห้อง E 106/1 ตรงข้ามร้านหนังสือนายอินทร์q1
บองมาเช่ มาร์เก็ตพาร์ค 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใกล้วัดเสมียรนารี
วันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
 
3.ร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ร้านจันกะผัก)
ที่ตั้ง เข้าทางประตูหมายเลข 11 ด้านถนนอังรีดูนังต์
1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 092 629 2108
วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 19.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
 
4. ร้านสภาชนนีq2
ที่ตั้ง ชั้น 2 ตึก สธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.