กิจกรรมอบรมการทำอาหารและงานฝีมือ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมอบรมการทำอาหารและงานฝีมือ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย วิทยากรจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)

workshop poster_21-01-2559 copy

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมฝึกอบรม

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ๐๒ ๒๕๒ ๑๙๖๕-๗
หากสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว รบกวนโอนค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๓๘-๒-๔๙๘๘๘-๑
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน
ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
จากนั้น ส่งสำเนาเอกสารโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลผู้เรียน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าฝึกอบรม มาที่โทรสาร ๐๒ ๒๕๗ ๐๙๔๑