ผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “สุนัขคู่มิตร” สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ คีออส ชั้น M สยามพารากอน บริเวณทางเชื่อม BTS ฝั่งวัดปทุมวนาราม (วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560), จุดจำหน่ายสินค้าบริเวณพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง (วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560), ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บองมาเช่, ร้านสภาชนนี ตึก ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
รายได้สมทบทุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
39772
39786
39787
39773
39774
397753977639777
39778
39779
39780
39781
39782
39783
39784
39785