เปิดร้านค้ามูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าแห่งใหม่ ณ วังสระปทุม

เรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จะเปิดร้านค้ามูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าแห่งใหม่ ณ วังสระปทุม ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ภายในร้านประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าลวดลายปีนักษัตร ซึ่งได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำ อาทิ เสื้อยืดคอปก กระเป๋าอเนกประสงค์ สมุดไดอารี อีกทั้งยังมีอาหารว่างใส่กล่อง (Take Away) จำหน่ายด้วย

ท่านสามารถเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ทุกวันอังคาร ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2252-1963 ตามวันและเวลาดังกล่าว
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสืบไป
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การอุปการคุณเสมอมา

แผนที่